قوانین یک کتابخانه

– رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه؛

1-2- خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات؛

1-3- مطالعه به صورت انفرادي؛

1-4- لوازم كتابخانه را به هيچ وجه نميتوان از يك طرف به طرف ديگر كتابخانه انتقال داد؛

1-5-  استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيداً ممنوع است؛

1-6- رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامي است؛

1-7- مطالعه در حين قدم زدن در سالن ممنوع است؛

1-8- صندليهاي كتابخانه را به هيچ وجه نبايد رزرو كرد؛

2. جهت عضویت در کتابخانه، دانشجویان می بایست یک قطعه عکس 4×3 به مسئول کتابخانه تحویل داده و فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایند؛

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X